SEP - 072017 INZYNIER ROBÒT MOSTOWYCH / PROJECT STRUCTURAL ENGINEER - POLAND

IMPRESA PIZZAROTTI& C. S.p.A, Generalny Wykonawca dzialajacy we Wloszech i za granica, projektant i wykonawca infrastruktury transportowej i nieruchomosci, obecnie poszukuje inzyniera budownictwa dla projektu w Polsce.

Kandydat musi posiadac co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego zdobytego w dzialach technicznych i/lub biurach projektowych, pracujac przy kompleksowych projektach infrastrukturalnych (autostrady, koleje itp.) w Polsce.

Inzynier budownictwa bedzie czescia biura technicznego na miejscu, pracujac jako kierownik projektowania konstrukcji inzynierskich.

 

Wymagania:

 

- Tytul magistra inzyniera, specjalnosc: konstrukcje budowlane i inzynierskie;

- Doswiadczenie (co najmniej 5 lat) w projektowaniu lub zarzadzaniu budowa obiektów inzynierskich;

- Umiejetnosc zarzadzanie projektantami;

- Zapewnienie Jakosci w projektowaniu; Zarzadzanie wymiana informacji pomiedzy Projektantami;

- Zarzadzanie projektowaniem zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym, Specyfikacjami Technicznymi i Normami;

- Wspólpraca z Kierownictwem Budowy oraz Dzialem Zakupów;

- Organizowanie wspólpracy pomiedzy Projektantami a Zamawiajacym/Inzynierem FIDIC;

- Znajomosc jezyka polskiego i angielskiego.

 

Rozmowy o prace beda prowadzone tylko z kandydatami posiadajacymi wyzej wymienione wymagania.

 

Lokalizacja: Bialystok (Polska). Dostepnosc: natychmiast.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A, General Contractor operating in Italy and abroad, in design and build of transportation infrastructures and real estate, is now looking for a Structural Engineer for a project in Poland.

The applicant must have 5 years (at least) of gained experience in technical departments and/or designing offices working in infrastructural complex projects (Motorways, Railways, etc.) in Poland.

The structural engineer will join the technical office on site and he will work as design manager of engineering structures.

Requirements:

- Master degree in Civil Engineering, Specialization in engineering structures and objects;

- Past experience (at least 5 years) in designing or construction management of bridges, culverts, etc. ;

- Management of designers;

- Quality Assurance in designing; Interface management in designing;

- Management of designing according contractual technical specifications (PFU) and norms;

- Interface design – construction management; interface design – purchasing department;

- Management of interface between designers and Employer/FIDIC Engineer;

- Polish and English Language.

The Job interviews will be held only for candidates having the above-mentioned requirements.

Job location: Bialystok (Poland). Availability: immediately.

 

 

 

 

APPLICATION

Mail
Password